Hüpoteek

Kinnisasja pant, mis hõlbustab maa omanikul laenu saamist ja annab laenuandjale pandi.

Intress al. 6%

Laenusumma kuni 1 000 000 EUR

Laenuperiood kuni 15 a.

Tagatisega

Mis on hüpoteek?

Hüpoteeklaen

Isikul, kelle kasuks hüpoteek seatakse (hüpoteegi hoidjal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõue rahuldada hüpoteegiga seatud kinnisasja arvelt. Ehk kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei rahuldata (laenu ei tagastata, nagu kokku lepitud), siis on hüpoteegi hoidjal õigus nõuda hüpoteegiga koormatud kinnisasja müüki kohtutäituri kaudu.

Tingimused

Hüpoteegi summa ületab tavaliselt laenu summat, kuna on vaja tagada ka intresside, trahvide ja võimalike trahvide tasumine ning muud nõuded.

Tavaliselt on hüpoteegi summa laenusummast vähemalt kolmandiku võrra suurem. Laen tagastatakse vastavalt laenulepingule, kui aga laenu ei maksta, nagu kokku lepitud ja hüpoteek omajal on õigus nõuda kohtutäituri kaudu asja sundmüüki, võib hüpoteegi hoidja nõuda asja müügist välja tegelikule võlale vastav summa (maksmata osa laenust, kogunenud intressid, intressid), kuid mitte hüpoteegi summa.

Pärast kinnisasja müüki ja hüpoteegipidaja nõude rahuldamist järelejäänud rahasumma jääb kinnisasja endisele omanikule.

Kirjutage meile